એક ડગલું શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સંધાણ તરફ...

Cover Page Drafted and Designed by Hemant Vaghela
સર્વ શિક્ષા અભિયાન, અમદાવાદ દ્વારા અમદાવાદ જિલ્લાની સમગ્ર પ્રાથમિક શાળાના શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યોની ડિરેકટરીનું નિર્માણ થવા જઇ રહયું છે જે આગામી દિવસોમાં શાળા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલ તમામ અધિકારી, પદાધિકારી, હોદ્દેદારો, કર્મચારીઓ અને સામાન્ય જનતાને માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે.

આ સમગ્ર કામગીરીનું સંચાલન અમદાવાદ જિલ્લાના કોમ્યુનિટી મોબિલાઇઝેશન કૉ-ઓર્ડિનેટર કાજલબેન શ્રીવાસ્તવ દ્રારા કરવામાં આવ્યું અને આ એક નવી પહેલમાં અમદાવાદ જિલ્લા પ્રોજેકટ કૉ-ઓર્ડિનેટર શ્રી પી.એ.જલું સાહેબ દ્રારા સતત માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડવામાં આવ્યું.

અલબત્ત આ કાર્યમાં મારી સહભાગીદારીતા સ્વીકારવા માટે કાજલબેન અને ટીમ એસ.એસ.એ. અમદાવાદનો આભારી છું.

પ્રસ્તુત છે ડિરેકટરીના કવર પેજની એક ઝલક....!

No comments: