એક ડગલું શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સંધાણ તરફ...

Cover Page Drafted and Designed by Hemant Vaghela
સર્વ શિક્ષા અભિયાન, અમદાવાદ દ્વારા અમદાવાદ જિલ્લાની સમગ્ર પ્રાથમિક શાળાના શાળા વ્યવસ્થાપન સમિતિના સભ્યોની ડિરેકટરીનું નિર્માણ થવા જઇ રહયું છે જે આગામી દિવસોમાં શાળા અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે જોડાયેલ તમામ અધિકારી, પદાધિકારી, હોદ્દેદારો, કર્મચારીઓ અને સામાન્ય જનતાને માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે.

આ સમગ્ર કામગીરીનું સંચાલન અમદાવાદ જિલ્લાના કોમ્યુનિટી મોબિલાઇઝેશન કૉ-ઓર્ડિનેટર કાજલબેન શ્રીવાસ્તવ દ્રારા કરવામાં આવ્યું અને આ એક નવી પહેલમાં અમદાવાદ જિલ્લા પ્રોજેકટ કૉ-ઓર્ડિનેટર શ્રી પી.એ.જલું સાહેબ દ્રારા સતત માર્ગદર્શન અને પ્રોત્સાહન પુરૂ પાડવામાં આવ્યું.

અલબત્ત આ કાર્યમાં મારી સહભાગીદારીતા સ્વીકારવા માટે કાજલબેન અને ટીમ એસ.એસ.એ. અમદાવાદનો આભારી છું.

પ્રસ્તુત છે ડિરેકટરીના કવર પેજની એક ઝલક....!

Child Film Festival 2015 @ Gandhinagar

Its been great moment to be participated in very first CHILD FILM FESTIVAL 2015 at Gandhinagar.
Its been great experiance for me to learn about film releated all the things. I.e. Pist production, sound, editing, script, set design, cinematography and lot more....
I had participated with my movie in this festival, alas i couldn't win the prize but satisfied with participation.(next year i will try for winner !)
 There were 43 film all over gujarat and there were 4 winners among them. All winners are truly deserved.
At the end i want to thanks Shri Dinesh Tiwari sir for offering me such nice chance. Shri Rohit Raval sir for granting me permission of attending festival. Shri Ketan Thakar, Ketan Vyas, Sandip Modi, Pandya Bhavesh, Mehulkumar Suthar, Gopal Patel for being my great colleauge and we will meet next year as a competitor in films.

~Its Amazing !